Dziś jest...

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
Dzisiaj50
Wczoraj48
W tygodniu250
W miesiącu966
Wszystkie54210

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?

Kolporter RSS


OGŁOSZENIE
Redaktor: Ewa   
24.07.2014.

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 31 lipca 2014 roku (czwartek) o godzinie
16
30 w biurze Spółdzielni przy ul. Wojska

Polskiego 60 A w pokoju nr. 10 - odbędzie się

zebranie Rady Nadzorczej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Sejnach.

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY RN

 

 


 

  
CZYNSZ
Redaktor: Ewa   
20.12.2013.

 

OGŁOSZENIE !


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie poinformować, że od dnia 01.01.2014 roku opłaty będą wnoszone na jednym blankiecie.

W skład tej opłaty wchodzi:

  • czynsz

  • woda (zimna, podgrzanie i ścieki)

  • śmieci (odpady komunalne)

Odczyty wodomierzy będą dokonywane co 3 miesiące. O terminie odczytu lokator zostanie poinformowany poprzez wywieszenie ogłoszenia na klatkach schodowych.

Sejny, dnia 20.12.2013                       ZARZĄD SM


 
Wynajem
Redaktor: Ewa   
17.12.2013.

 

O G Ł O S Z E N I ESpółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach wynajmie lokal do celów biurowych lub usługowych o powierzchni 35,5 m² zlokalizowany w budynku przy Wojska Polskiego 60 B.


Najemcę obciążą następujące miesięczne opłaty, do których Wynajmujący doliczy należny podatek VAT:

  • czynsz najmu w stawce zaakceptowanej przez Wynajmującego ,

  • opłata za c.o. w wysokości ustalonej przez dostawcę (aktualnie netto 5,29 zł /m² p.u.)

  • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w/g wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę za 1m³,


  • opłata za energię elektryczną wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę


Szczegółowe informacje na temat opłat oraz warunków użytkowania lokalu można uzyskać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A – pokoje nr 8 i 9 lub tel. 87-516-22-78.


Oferty zawierające proponowaną cenę najmu w zł netto miesięcznie oraz rodzaj przewidzianej do prowadzenia w lokalu działalności wraz z dokładnymi danymi oferenta należy składać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A (sekretariat) .

Sejny, dnia 16 grudnia 2013r.

                                                                                                            Z a r z ą d SM

 

 
plan rzeczowo - finansowy na 2014
Redaktor: Administrator   
03.10.2013.

                    PLAN RZECZOWO-FINANSOWY REMONTÓW 

w nieruchomościach mieszkalnych NA 2014 ROK Lp

Rodzaj nakładu

Koszt zł

Nieruchomość

Uwagi

1

Spłata kredytó termomodernizacyjnych, z tego

271 000

 

 

 

- zgodnie z umową kredytową

43 000

Wojska Polskiego 19

 

 

- zgodnie z umową kredytową

64 000

Zawadzkiego 6.3

 

 

- spłata kapitału

112 000

Wojska Polskiego 60

 

 

-  zgodnie z umową kredytową

52 000

Wojska Polskiego 19 A

 

2

Wymiana stolarki okiennej, z tego

54 000

 

 

 

- zobowiązania (zwroty)

- wymiana - harmonogram

- wymiana na klatkach schodowych - przed termomodernizacją

- kwalifikowany stan techniczny

19 000

29 400

5 000

600

 

R ó ż n e 

E.Plater 8

Zawadzkiego 6.1 i 6.2

Różne

 

 3.

Remonty instalacji, z tego:

- kanalizacyjnej

- c.o. i c.c.w.

40 000

32 000

8 000


W.P.60, 62-kl.III, Zaw..20-kl.I

różne

 

 4.

5.

Remonty dachu        

Remont schodów wewnętreznych                       

 35 000

10 000

Zawadzkiego 6.1 OWT

Konarskiego 21

 

 6.

Remont opasek

3 000

 W.P. 11, 19B i Zaw. 18

 

7.

Wymiana nawierzchni chodników

45 000

 Konarskiego 15 i 13A

 

 8.

 Renowacja wejść klatek schodowych

6 200

Zawadzkiego 18 i 20

 

9.

 Remont posadzek loggii

14 000                  Wojska Polskiego 21 - II etap 

 

R a z e m :

478 200

 

 


 

 

 
Zobacz też…


Advertisement