Dziś jest...

Gościmy

Dzisiaj48
Wczoraj39
W tygodniu243
W miesiącu827
Wszystkie56472

Logowanie


Nie pamiętasz hasła?

Kolporter RSS


Obrady RN
Redaktor: Ewa   
09.09.2014.

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 16 września 2014 roku (wtorek)

o godzinie 1630 w biurze Spółdzielni przy ul.

Wojska Polskiego 60 A w pokoju nr. 10 -

odbędzie się zebranie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach.

 

                            PRZEWODNICZĄCY RN

 
CZYNSZ
Redaktor: Ewa   
20.12.2013.

 

OGŁOSZENIE !


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie poinformować, że od dnia 01.01.2014 roku opłaty będą wnoszone na jednym blankiecie.

W skład tej opłaty wchodzi:

 • czynsz

 • woda (zimna, podgrzanie i ścieki)

 • śmieci (odpady komunalne)

Odczyty wodomierzy będą dokonywane co 3 miesiące. O terminie odczytu lokator zostanie poinformowany poprzez wywieszenie ogłoszenia na klatkach schodowych.

Sejny, dnia 20.12.2013                       ZARZĄD SM


 
Wynajem
Redaktor: Ewa   
17.12.2013.

 

O G Ł O S Z E N I ESpółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach wynajmie lokal do celów biurowych lub usługowych o powierzchni 35,5 m² zlokalizowany w budynku przy Wojska Polskiego 60 B.


Najemcę obciążą następujące miesięczne opłaty, do których Wynajmujący doliczy należny podatek VAT:

 • czynsz najmu w stawce zaakceptowanej przez Wynajmującego ,

 • opłata za c.o. w wysokości ustalonej przez dostawcę (aktualnie netto 5,29 zł /m² p.u.)

 • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w/g wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę za 1m³,


 • opłata za energię elektryczną wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę


Szczegółowe informacje na temat opłat oraz warunków użytkowania lokalu można uzyskać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A – pokoje nr 8 i 9 lub tel. 87-516-22-78.


Oferty zawierające proponowaną cenę najmu w zł netto miesięcznie oraz rodzaj przewidzianej do prowadzenia w lokalu działalności wraz z dokładnymi danymi oferenta należy składać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A (sekretariat) .

Sejny, dnia 16 grudnia 2013r.

                                                                                                            Z a r z ą d SM

 

 
Przetarg
Redaktor: Administrator   
12.08.2014.


O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach wynajmie lokal do celów usługowych o powierzchni 163,2 m² zlokalizowanyh w podpiwniczeniu budynku przy ul. Zawadzkiego 10.


Najemcę obciążą następujące miesięczne opłaty, do których Wynajmujący doliczy należny podatek VAT:

 • czynsz najmu w stawce wynikającej z przetargu,

 • opłata za c.o. w wysokości ustalonej przez dostawcę (aktualnie netto 4,50 zł /m² p.u.)

 • opłata za zimną i ciepłą wodę oraz ścieki w/g wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę za 1m³,

 • opłata za energię elektryczną wg wskazań urządzenia pomiarowego w cenie ustalonej przez dostawcę


Cena wywoławcza miesięcznej opłaty najmu wynosi netto

6,00 zł/ m²


Szczegółowe informacje na temat opłat oraz warunków użytkowania lokalu można uzyskać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A – pokoje nr 8 i 9 lub tel. 87-516-22-78.

Lokal można oglądać w dni robocze w godz. 12ºº – 15ºº.


Oferty zawierające proponowaną cenę najmu w zł netto za 1 m² p.u. miesięcznie oraz rodzaj przewidzianej do prowadzenia w lokalu działalności wraz z dokładnymi danymi oferenta należy składać w siedzibie SM przy ul. Wojska Polskiego 60 A (sekretariat).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta , odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sejny, dnia 12.08.2014 r.

                                                               Z a r z ą d


 


Advertisement